Mogućnosti lečenja osteoartritisa.

Degenerativno oboljenje zglobova ili osteoartritis je stanje koje podrazumeva oštećenje hrskavice zahvaćenog zgloba od blagog stepena pa sve do veoma izraženog koje moze dovesti pacijenta u stanje teškog invaliditeta. Hrskavica koja se nalazi na krajevima kostiju ima ulogu da omogući lakše pokretanje kostiju kao i da spreči direktan kontakt dve kosti u zglobu. Kada dođe do ostećenja hrskavice dolazi do smanjenja pokretljivosti zgloba i pojave bola u zglobu.
Ovo stanje se moze javiti u oba pola, više kod žena i obično počinje oko pete decenije. Mogu biti zahvaćeni svi veliki zglobovi ali češća je pojava kod „nosećih“ zglobova kao što su kuk i koleno.
Simptomi, tegobe, smetnje
Simptomi se mogu javiti rano i glavni simptom na početku je bol.
On je često praćen i pojavom otoka na zahvaćenom zglobu, naročito ako se radi o kolenu. Sa pogoršanjem stanja i progresijom degenerativnog oboljenja zgloba dolazi do pojave smanjenja pokretljivosti zahvaćenog zgloba i na kraju do teške kontrakture ili ukočenja.
Ove tegobe prati i promena načina i šeme hoda što se posledično odražava i na kompletnu statiku tela i održavanja balansa pa je česta pojava i bola u ledjima kod pacijenata koji imaju degenerativno oboljenje zgloba (osteoartritis).
Šta je uzrok osteoartritisa.
Uzroci su različiti , degenerativno oboljenje zgloba ili ostoartritis je često moguće videti u istoj porodici što ukazuje da genetski faktor igra veliku ulogu.
Određena stanja i bolesti kuka u detinjstvu (razvojni poremećaj kuka, epifizeoliza glave butne kosti ili Pertesovo oboljenje) sigurno vode u kasnije degenerativno oboljenje zglobova.
Ne treba zaboraviti da povrede i prelomi zglobova gotovo izvesno dovode do ranog degenerativnog oboljenja zglobova.
Lečenje osteoartritisa.
Ukoliko je degenerativno oboljenje zglobova manje izraženo, obično se primenjuje konzervativno lečenje , a to podrazumeva:
nestereoidne antiinflamatorne lekove (u vidu tableta, kapsula, gelova ili kremova)
fizikalnu terapiju
Tretman hondroprotektorima ( preparati na bazi hijaluronske kiseline: Ostenil, Ostenil plus, Synvisc…)
Orthokin terapija ( terapija autolognim/sopstvenim serumom)
PRP terapija ( terapija plazmom obogaćenom trombocitima)
Tretman matičnim ćelijama uzetim iz koštane srži
Svi tretmani podrazumevaju intraartikularnu primenu (davanje u sam zglob) preparata ili plazme ili seruma ili matičnih ćelija .
Kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću, savetuje se operacija -artroplastika obolelog zgloba. Ona podrazumeva zamenu oštećenog zgloba impantatom ili veštačkim zglobom.
Osim izraženih bolova i otežanog kretanja dolazi i do nemogućnosti kretanja, povećanja telesne težine ( zbog nekretanja) što dodatno optećuje već oštećeni zglob i pogoršava tegobe.
Prevencija pojave degenerativnog oboljenja zglobova
Pojavu degenerativnog oboljenja zgloba nije moguće zaustaviti u potpunosti , ona se može samo usporiti.Primenom savremene terapije moguce je odložiti hirurško lečenje za određeni period. Kod uznapredovalih stanja degenerativnog oboljenja zglobova primena artroplastike zgloba je terapija izbora i ona jedino može dovesti do potpunog oporavka pacijenta sa degenerativnim oboljenjem zglobova.
Primed 3 kreći se lako je prirodni preparat na bazi meda, kalcijuma, medicinskih gljiva reiši i šitake. PRIMED 3 se preporučuje kod:
osteopenije
osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom.
Aktivni sastojci preparata obezbeđuju pravilnu mineralizaciju kostiju i funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Ispoljavaju protivupalno i antireumatsko dejstvo, čime ublažavaju tegobe kod reumatskog i drugih oblika artritisa.