Ugljeni Hidrati

Oni su glavni izvor energije za sve funkcije tela i brzo stvaraju kalorije. Sa hemijske tačke gledišta, njihovi molekuli sastavljeni su od ugljenika, vodonika i kiseonika. Ugljeni hidrati se delc u tri grupe: monosaharidi. disaharidi i polisaharidi. Prve dve grupe nazivamo šcćeri. Podele: Monosaharidi se sastoje od jednog molekula. Organizam ih može neposredno i brzo apsorbovati. […]

Pročitaj više