Dijabetes, doživotni pratilac.

Od dijabetesa, bolesti koja nastaje usled nedostatka insulina u organizmu, može oboleti svako, u bilo kom životnom dobu. Ovo hronično oboljenje postaje doživotni pratilac obolelog, a najčešći simptomi su opšta slabost organizma, brzo zamaranje, gubitak telesne težine, suvoća usta… Dijabetes prati kardiovaskularne bolesti Dijabetes je oboljenje koje nastaje usled poremećaja delovanja hormona insulina. Ispoljava se […]

Pročitaj više