Dijabetes, doživotni pratilac.

Od dijabetesa, bolesti koja nastaje usled nedostatka insulina u organizmu, može oboleti svako, u bilo kom životnom dobu. Ovo hronično oboljenje postaje doživotni pratilac obolelog, a najčešći simptomi su opšta slabost organizma, brzo zamaranje, gubitak telesne težine, suvoća usta… Dijabetes prati kardiovaskularne bolesti Dijabetes je oboljenje koje nastaje usled poremećaja delovanja hormona insulina. Ispoljava se […]

Pročitaj više

Shitake u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Shitake, kao vrsta medicinskih gljiva, poznate su i korišćenje veoma dugo, posebno u kineskoj tradicionalnoj medicini. U različitim naučnim istraživanjima potvrđeno je njihovo pozitivno dejstvo i kod zdravih osoba, i kod osoba koje imaju određene zdravstvene poremećaje. Shitake, kao i ostale medicinske gljive odlikuju se visokim sadržajem nutrijenata. Posebno važni za zdravlje čoveka su polisaharidi, […]

Pročitaj više