Faktori koji usporavaju zarastanje kostiju

Pravilan tretman i disciplinovanost pacijenta ključni su za oporavak nakon preloma kosti. Svaki prelom treba shvatiti ozbiljno, jer oporavak pacijenta zavisi upravo od pravilnog lečenja i nege, kao i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Kako prepoznati prelom kostiju? Na prelom treba posumnjati ukoliko je nakon pada ili druge vrste povrede neki deo tela teže pokretan, bolan, […]

Pročitaj više