Terapija hronične opstruktivne bolesti pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) se karakteriše ograničenjem protoka vazduha kroz disajne puteve, što je obično progresivno i praćeno hroničnim zapaljenjem. Oboljenje je često u zemljama gde je pušenje jako rašireno i nalazi se na četvrtom mestu među vodećim uzročnicima smrti u svetu.

Faktori koji potiču od bolesnika (endogeni ili unutrašnji) su hiperreaktivnost (povećana osetljivost) disajnih puteva, slabije razvijena plućna funkcija, kao i genetski uslovljen nedostatak alfa jedan antitripsina, čija je uloga zaštita plućnog tkiva. Broj spoljašnjih faktora (egzogeni), koji utiču na pojavu HOBP je u porastu. To su pre svega pušenje (i aktivno i pasivno), tečka infekcija u detinjstvu, koja je dovela do zapaljenja disajnih puteva, aerozagađenje i alergeni. Bitan je uticaj loših uslova stanovanja i loša ishrana. Svi ovi činioci dovode do hipersekrecije, oštećenja sluzokože i zastoja sluzi. Zastoj sluzi pogoduje razmnožavanju bakterija, azapaljenje još više povećava sekreciju.

Simptomi se obično kod pušača javljaju u četvrtoj deceniji života, a kod nepušača u petoj. Glavne tegobe su kašalj sa iskašljavanjem i otežano disanje (dispnoja). Prvi simptom bolesti je povremeni kašalj praćen često sviranjem u grudima. Kasnije je kašalj prisutan svakodnevno, ređe samo noću. U početku bolesti otežano disanje se javlja samo u toku napora, a kasnije i u miru. U toku pogoršanja bolesti, dolazi do pojačanog iskšljavanja. Količina i izgled ispljuvka (sputuma) je različita, on postaje gušći, dobija žutozelenu boju, a nekada i zaudara.

Cilj lečenja je sprečavanje pojave tegoba i njihovo uklanjanje, smanjenje učestalosti i težine egzacerbacije (perid pogoršanja bolsti) i poboljšanje podnošenja napora. Osnovni lekovi za uklanjanje tegoba su bronhodilatatori, najbolje primenjeni u obliku aerosola (pumpica). Koriste se bronhodilatatori iz grupe beta dva agonista (salbutamol i fenoterol), antiholinergici (ipratropijum bromid) i metilksantinski preparati. Kortikosteroidi deluju protivzapaljenjski. Primenjuju se u obliku aerosola, dok se sistemski (tablete i injekcije) primenjuju samo kod pogoršanja infekcije. Antibiotici se koriste retko i to samo u toku egzacerbacje. Preporučuje se redovna vakcinacija protiv gripa, jer to znatno smanjuje težinu bolesti i smrtnost. U teškim slučajevima koristi se kiseonik. Rehabilitacija se sastoji od fizičkog vežbanja, vežbi disanja i produžavanja ekspirijuma (izdah). Treba biti obazriv sa upotrebom antibiotika ,kortikosteroida i bronhodilatatora! Najbolje je raditi na prevenciji egzacerbacije već postojeće bolesti ili sprečiti sam nastanak , naročito kod pušača i osoba koje su izložene alergenima. Kao najbolji dokazani i provereni bronhodilatator potpuno prirodnog sastava koji vrlo efikasno pomaže kod ovakvih stanja jeste PRIMED 2 diši lako koji je efikasna preventiva i dodatak samoj terapiji a kod pojedinih pacijenata i sam terapeutik.

Iskustvo pacijenta

Dragoljub K. iz  Zrenjanina već sa 17 godina je krenuo da konzumira cigarete i tako već 40 godina po paklu do dve dnevno. Unazad par  godina je imao učestala zamaranja i pri manjem naporu, stalna gušenja i respiratorne infekcije. Na nalazima koje je uradio stanje kardiovaskularnog sistema je bilo u granicama normale, međutim spirometrija i rendgenski snimak pluća su pokazali da se radi o težoj opstrukciji disajnih puteva. Usledila je ordinirana terapija i malo se stanje popravilo ali i pri manjem naporu Dragoljub je morao da koristi pumpicu ne bi li došao do vazduha. Potržio je preko interneta neko rešenje i tako saznao za PRIMED 2 diši lako, otišao do apotekara i konsultovao se najpre sa njim a zatim i sa stručnim timom Cortex Labsa tj. Primed preparata i krenuo da ga koristi. Nakon godinu dana korišćenja Dragoljub se javlja vidno zadovoljan, bolest nije progredirala a više ne koristi ni pumpicu i ujedno se oseća vitalnije. Morao je da smanji cigarete mada i pored konzumiranja nikotina a uz PRIMED 2 diši lako na poslednja dva kontrolna pregleda stanje se u odnosu na prvobitno i poboljšalo, koliko može navodi Dragoljub.

Zahvalan Primed timu svima preporučuje Primed 2 diši lako !

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.