Vitamin C popravlja raspoloženje

Veza između vitamina C i raspoloženja je iznenađujuća, ali praćenjem osoba sa deficijencijom C vitamina primećeno je da je značajan procenat ovih osoba imao i simptome konstantnog umora i/ili depresije. Studije rađene na nekim od hospitalizovanih pacijenata pokazale su poboljšanje, odnosno umanjenje simptoma depresije nakon suplementacije ovim vitaminom. Čak i kod osoba koje nemaju smanjenu […]

Pročitaj više