Medljikovac

Medljikovac je posebna vrsta meda koja nastaje sakupljanjem medne rose sa listova pojedinih zimzelenih ili listopadnih vrsta drveća. Medna rosa, medljika ili mana je slatka materija čiji nastanak je uslovljen delovanjem insekata. Insekti koji isisavaju biljne sokove sa lišća i stabla drveta prerađuju ove sokove, zadržavaju proteinske delove, a šećerne komponente ostavljaju za sobom. Ove […]

Pročitaj više